Ariel Ruiz i Altaba
Galeries Contacte Curriculum Vitae Premsa Llibre Enllaços Inici
  BIOPHILIA  

Què és un autorretrat? Fins a quin punt existeix una intenció en el fet de retratar-se d’una manera o d’una altra? És el rostre una condició sine qua non d’un retrat? En escollir les mans com la part representativa del retrat, centro l’atenció de l’espectador cap en aquelles accions que ens fan humans i, per inferència, en les intencions darrera d’aquestes: les mans com a porta d’entrada a la ment. Els actes representats en aquestes imatges caracteritzen accions essencials del meu ésser y de l’ésser com a individu. Les mans no només ens diuen qui som, sinó també allò que hem esdevingut conscientment a través de les nostres intencions repetides i del nostre interès en accions específiques.

Més imatges

Més imatges

 

BIOFÍLIA | PAISATGES EMBRIONARIS | GENOMA I IDENTITAT | MEMÒRIA | ESSÈNCIA | RASTRES
RE-PRODUCCIÓ | NATURALESES HISTÒRIQUES | NOUS PAISATGES | POSSIBLE D’OBLIDAR | PAISATGES MÍNIMS
© 2006 Ariel Ruiz i Altaba. Tots els drets reservats.