Ariel Ruiz i Altaba
Galeries Contacte Curriculum Vitae Premsa Llibre Enllaços Inici
     


UN BIEN ÉTRANGE REGARD
 EMBRYONIC LANDSCAPES

 

BIOFÍLIA | PAISATGES EMBRIONARIS | GENOMA I IDENTITAT | MEMÒRIA | ESSÈNCIA | TRACES
RE-PRODUCCIÓ | NATURALESES HISTÒRIQUES | NOUS PAISATGES | POSSIBLE D’OBLIDAR
© 2006 Ariel Ruiz i Altaba. Tots els drets reservats.