Ariel Ruiz i Altaba
Galeries Contacte Curriculum Vitae Premsa Llibre Enllaços Inici

EMBRYONIC LANDSCAPES
Edicions en anglès i espanyol
85 fotografies i 23 textos
Publicat per ACTAR, 2001

ACTAR
Roca i Batlle 2
08023 Barcelona
Tel +34 93 418 77 59
Fax +34 93 418 67 07
email: info@actar-mail.com
http://www.actar.es

Distribuït als EUA per D.A.P.

"Paisajes embrionarios és la sorprenent, intel·ligent i emotiva col·lecció fotogràfica d’Ariel Ruiz i Altaba, creada durant els darrers quinze anys de la seva carrera com a científic i fotògraf. En aquestes imatges ha capturat l’essència de les formes embrionàries en fotografies que recorden una recapitulació de la història de l’art: des de les parets de Lascaux als àrids paisatges africans, les imatges goiesques i les pintures de Motherwell, Pollock i Miró.

En una època en la qual es comencen a albirar els secrets del genoma humà, Paisajes embrionarios presenta imatges que revelen morfologies i patrons d’expressió gènica en embrions d’ espècies que comparteixen mecanismes de desenvolupament amb l’home, fent d’aquesta obra una exploració introspectiva de la nostra pròpia essència. Però lluny de tractar-se de documents científics, les imatges dels Paisajes embrionarios van ser composades pel seu valor estètic. El sòlid coneixement científic combinat amb el sentit estètic amb el qual l’autor s’aproxima als temes impressiona el lector i transmet un profund respecte. Cada imatge revela les possibilitats de móns a diferents escales en els quals l’objectiu de la recerca no és descobrir les respostes, sinó el plantejament mateix de les preguntes.

Paisajes embrionarios també presenta assaigs originals de científics en actiu, pintors, fotògrafs, escriptors i filòsofs que es pregunten sobre les mateixes fotografies, les similituds i diferències entre l’art i la ciència, les metàfores i les realitats de la imatge fotogràfica, la individualitat de l’artista contra l’anonimat del científic, la poesia de l’embriogènesi i l’estètica del desenvolupament a través d’una aproximació literària, entre d’altres. Així doncs, aquest llibre no només interroga la nostra pròpia naturalesa sinó també el nostre pensament."

Amb la col·laboració de John Berger, Lewis Wolpert, Joan Fontcuberta, Alain Prochiantz, Lennart Philipson, Víctor Molina, Kate Breakey, Cristian Ruiz i Altaba, Deborah Treisman, Carter Hodgkin, Tracy Handel, , Eulàlia Bosch, Tamara Gurbis, Antonio García-Bellido, David Kimelman, Dolors Altaba-Artal, Xavier Rubert de Ventós, Elena Alvarez-Buylla, Jon Weider, Cécile Gulbert, Jessica Treisman, William Vollmann i Lawrence Weschler.

Tornar a Publicacions

 

BIOFÍLIA | PAISATGES EMBRIONARIS | GENOMA I IDENTITAT | MEMÒRIA | ESSÈNCIA | TRACES
RE-PRODUCCIÓ | NATURALESES HISTÒRIQUES | NOUS PAISATGES | POSSIBLE D’OBLIDAR
© 2006 Ariel Ruiz i Altaba. Tots els drets reservats.